อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น CHF

อัตรา: 0.49916076982376
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 BGN = 0.49916076982376 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง