อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น CHF

อัตรา: 0.4955000681305
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 BGN = 0.4955000681305 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง