อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น HKD

อัตรา: 4.2696403998646
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 BGN = 4.2696403998646 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง