อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น BNB

อัตรา: 0.0025149774831957
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น BNB (BNB)
1 BGN = 0.0025149774831957 BNB

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง