อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น JPY

อัตรา: 80.864324094909
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 BGN = 80.864324094909 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง