อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น JPY

อัตรา: 86.242039238798
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 BGN = 86.242039238798 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง