อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น USDC

อัตรา: 0.55720272755068
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น USDC (USDC)
1 BGN = 0.55720272755068 USDC

Get Free Account to Buy / Sell USDC(USDC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง