อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น AUD

อัตรา: 0.83888201532607
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 BGN = 0.83888201532607 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง