แปลงสกุลเงิน Bulgarian Lev (BGN)

อัตรา: 0.55194828932345
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น US Dollar (USD)
1 BGN = 0.55194828932345 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง