แปลงสกุลเงิน Bulgarian Lev (BGN)

อัตรา: 0.5363320199192
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น US Dollar (USD)
1 BGN = 0.5363320199192 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง