แปลงสกุลเงิน Bulgarian Lev (BGN)

อัตรา: 0.5535326822998
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น US Dollar (USD)
1 BGN = 0.5535326822998 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง