อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น BTC

อัตรา: 0.000020022430612
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น Bitcoin (BTC)
1 BGN = 0.000020022430612 BTC

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง