อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น BIF

อัตรา: 2,884.1615686198
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Burundian Franc (BIF)
1 USD = 2,884.1615686198 BIF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง