อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น BHD

อัตรา: 0.376
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Bahraini Dinar (BHD)
1 USD = 0.376 BHD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง