อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น BBD

อัตรา: 2
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Barbadian or Bajan Dollar (BBD)
1 USD = 2 BBD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง