อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น AWG

อัตรา: 1.79
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Aruban or Dutch Guilder (AWG)
1 USD = 1.79 AWG

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง