อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น AED

อัตรา: 3.6725
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Emirati Dirham (AED)
1 USD = 3.6725 AED

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง