อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น ADA

อัตรา: 2.3253818675196
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น Cardano (ADA)
1 EUR = 2.3253818675196 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง