อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น ADA

อัตรา: 4.3235962193829
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น Cardano (ADA)
1 EUR = 4.3235962193829 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง