อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น CNY

อัตรา: 7.7726690713225
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 EUR = 7.7726690713225 CNY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง