อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น XRP

อัตรา: 2.0149312866504
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น XRP (XRP)
1 EUR = 2.0149312866504 XRP

Get Free Account to Buy / Sell XRP(XRP)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง