อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น AUD

อัตรา: 1.640382213547
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 EUR = 1.640382213547 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง