อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น CHF

อัตรา: 0.96736462211358
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 EUR = 0.96736462211358 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง