อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น GBP

อัตรา: 0.84018371634797
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น British Pound (GBP)
1 EUR = 0.84018371634797 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง