อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น CAD

อัตรา: 1.4642962658821
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 EUR = 1.4642962658821 CAD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง