แปลงสกุลเงิน Euro (EUR)

อัตรา: 1.2054457292
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น US Dollar (USD)
1 EUR = 1.2054457292 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง