แปลงสกุลเงิน Euro (EUR)

เป็น
อัตรา: 1.1120711101
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น US Dollar (USD)
0 EUR = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง