อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น BNB

อัตรา: 0.0017744441129044
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น BNB (BNB)
1 EUR = 0.0017744441129044 BNB

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง