อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น TON

อัตรา: 0.17062875389643
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น Toncoin (TON)
1 EUR = 0.17062875389643 TON

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง