อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น HKD

อัตรา: 8.4764910499516
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 EUR = 8.4764910499516 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง