อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น SGD

อัตรา: 1.447419667723
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น Singapore Dollar (SGD)
1 EUR = 1.447419667723 SGD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง