อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น JPY

อัตรา: 172.28151043664
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 EUR = 172.28151043664 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง