อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น JPY

อัตรา: 157.65728210175
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 EUR = 157.65728210175 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง