อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น SOL

อัตรา: 0.006461164748745
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น Solana (SOL)
1 EUR = 0.006461164748745 SOL

Get Free Account to Buy / Sell Solana(SOL)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง