อัตราแลกเปลี่ยน TON เป็น EUR

อัตรา: 5.945559490008
แปลงจาก Toncoin (TON) เป็น Euro (EUR)
1 TON = 5.945559490008 EUR

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง