อัตราแลกเปลี่ยน ADA เป็น EUR

อัตรา: 0.42946943063256
แปลงจาก Cardano (ADA) เป็น Euro (EUR)
1 ADA = 0.42946943063256 EUR

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง