อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น EUR

อัตรา: 557.87317079911
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Euro (EUR)
1 BNB = 557.87317079911 EUR

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง