อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น AZN

อัตรา: 1.8522943624734
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น Azerbaijan Manat (AZN)
1 EUR = 1.8522943624734 AZN

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง