อัตราแลกเปลี่ยน AZN เป็น EUR

อัตรา: 0.55527999445617
แปลงจาก Azerbaijan Manat (AZN) เป็น Euro (EUR)
1 AZN = 0.55527999445617 EUR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง