อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น EUR

อัตรา: 0.6061816080552
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น Euro (EUR)
1 AUD = 0.6061816080552 EUR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง