อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น EUR

อัตรา: 0.60945051492906
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น Euro (EUR)
1 AUD = 0.60945051492906 EUR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง