อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น USDC

อัตรา: 602.84
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น USDC (USDC)
1 BNB = 602.84 USDC

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง