อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น BTC

อัตรา: 0.0087890721816622
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Bitcoin (BTC)
1 BNB = 0.0087890721816622 BTC

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง