อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น JPY

อัตรา: 31,633.332149939
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 BNB = 31,633.332149939 JPY

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง