อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น JPY

อัตรา: 95,036.812208015
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 BNB = 95,036.812208015 JPY

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง