อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น CAD

อัตรา: 285.60659554139
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 BNB = 285.60659554139 CAD

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง