อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น AUD

อัตรา: 329.85216369877
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 BNB = 329.85216369877 AUD

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง