อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น SOL

อัตรา: 3.6412176854313
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Solana (SOL)
1 BNB = 3.6412176854313 SOL

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง