อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น CHF

อัตรา: 193.20754744387
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 BNB = 193.20754744387 CHF

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง