อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น HKD

อัตรา: 1,655.9072639734
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 BNB = 1,655.9072639734 HKD

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง