อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น HKD

อัตรา: 4,705.9195773466
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 BNB = 4,705.9195773466 HKD

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง