อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น TON

อัตรา: 94.786163522013
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Toncoin (TON)
1 BNB = 94.786163522013 TON

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง