อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น XRP

อัตรา: 422.06138239237
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น XRP (XRP)
1 BNB = 422.06138239237 XRP

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง