ระบบแปลง BNB (BNB)

อัตรา: 219.72
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น US Dollar (USD)
1 BNB = 219.72 USD

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง