ระบบแปลง BNB (BNB)

อัตรา: 228.01
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น US Dollar (USD)
1 BNB = 228.01 USD

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง