อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น GBP

อัตรา: 174.12202845407
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น British Pound (GBP)
1 BNB = 174.12202845407 GBP

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง