อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น CNY

อัตรา: 1,540.2917989443
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 BNB = 1,540.2917989443 CNY

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง