อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น CNY

อัตรา: 4,385.5436061335
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 BNB = 4,385.5436061335 CNY

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง