อัตราแลกเปลี่ยน TON เป็น BNB

อัตรา: 0.010550063034968
แปลงจาก Toncoin (TON) เป็น BNB (BNB)
1 TON = 0.010550063034968 BNB

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง