อัตราแลกเปลี่ยน BTC เป็น BNB

อัตรา: 125.39120305657
แปลงจาก Bitcoin (BTC) เป็น BNB (BNB)
1 BTC = 125.39120305657 BNB

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง