อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น BNB

อัตรา: 0.0010953645910687
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น BNB (BNB)
1 AUD = 0.0010953645910687 BNB

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง