อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น XTZ

อัตรา: 0.30864197530864
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Tezos (XTZ)
1 USD = 0.30864197530864 XTZ
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง